Mgr. Pavla Frňková - lektorka kurzů a terapeutka

Terapie

Termín dle domluvy. Konzultace probíhají v Adamově nebo v Brně na Lidické 77, případně online (google meet, Skype).

Nabízím individuální, párové i rodinné konzultace vycházející z modelu terapie zaměřené na řešení (Solution Focus). Při práci s klienty kladu důraz na rozvíjení silných stránek a využívání různých zdrojů v životě při zvládání problémů či náročných životních situací. Podle typu problému a přání či potřeb klienta zařazuji do terapie arteterapeutické techniky, relaxační a dechové techniky, práci s tělem či mindfulness.

Klienti za mnou přichází se širokou škálou témat:

  • nespokojenost v životě nebo v některé z jeho oblastí - vztahy, práce, přátelé atd. 
  • hledání vlastní životní cesty
  • stres
  • psychosomatické potíže
  • závislosti
  • náročné či krizové životní situace (rozvod, zdravotní potíže, ztráta práce, úmrtí blízkého člověka atd.)
  • úzkosti, deprese
  • potíže dětí ve škole (nesoustředěnost, agrese, strachy atd.)
  • problémy v rodině, v partnerských vztazích atd.
Pro domluvení termínu konzultace mě můžete kontaktovat na tel. čísle 608 210 326 nebo pomocí online formuláře:


* Souhlasím s podmínkami spolupráce.

Mám zájem o zasílání newsletterů a souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu své emailové adresy