Mgr. Pavla Frňková - lektorka kurzů a terapeutka

Jmenuji se Pavla Frňková a rozvíjení osobnosti je mým celoživotním zájmem. Cílem mého profesního působení je pomoci najít lidem cestu k tomu, co v životě chtějí, a vnitřně je posílit, aby dobře zvládli i těžké chvíle, které je mohou v životě potkat.

Na to se zaměřuji při terapii a koučinku, ale také v kurzech jógy, neboť z mého pohledu může práce s tělem a myslí úzce souviset. Neustále se vzdělávám v dovednostech terapeuta, kouče i lektora, aby mé služby byly co nejkvalitnější. 

 

Profesní zkušenosti:

od r. 2017 - kariérová poradkyně a lektorka v Centru vzdělávání všem

2017 - lektorka soft skills v kurzech pro dlouhodobě nezaměstnané (projekt FDV MPSV PROKOP)

od r. 2015 - terapie a koučink zaměřené na řešení v Centru Mandala v Brně a v Adamově (individuální, skupinové)

od r. 2015 - lektorka jógy 

od r. 2015 - lektorka vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky v Diecézní Charitě Brno (Základy emoční inteligence, Jak zvládat náročné komunikační situace, Mindfulness v sociální práci...)

2015 - 2018 lektorka terapeutického Centra Mandala - Kurz rozvíjení emoční inteligence

2014 - 2018 externí lektorka kurzů STOB 

2014 - 2015 - lektorka arteklubovny pro děti a mládež v Lužánkách (pobočka Liška)

2013 - 2016 lektorka orientálních tanců v MKS Adamov

2012 - 2013 dobrovolník v lesním klubu Lesní skřítci jako pedagogická výpomoc a vedoucí výtvarného kroužku

2004 - 2005 dobrovolník v Hospici v Rajhradě


Vzdělání:

od r. 2019 - Supervizní a koučovací výcvik v přístupu zaměřeném na řešení

2016 - 2019  Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (Solution Focus) 710h, akreditace ČPS

2017 - workshop Technika jógových pozic z hlediska zdravého pohybu (8 hodin), Happyyoga studio v Brně

2017 - seminář Jin jógy (32 hodin), Happyoga studio v Brně

2015 - 2016 - Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (výcvik,160 hodin, akteditace MPSV, certifikát koučinku metodou Reteaming®) 

2015 - lektorský kurz hathajógy (150 hodin, akreditace MŠMT)

2013 - 2014 lektorský kurz orientálních tanců (Centrum tance v Brně)

2012 - 2013 - Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii (250 hodin, akreditace MŠMT)

2011 - Víkendový kurz v artefiletice a arteterapii (16 hodin, akreditace MŠMT)

2011 - Celoživotní vzdělávání v arteterapii na MU

2010 - Kurz Montessori pedagogiky (28 hodin, akreditace MŠMT)

2009 - 2010 - Kurz malování mandal u Zuzany Řezáčové Lukáškové v Brně (cca 60 hodin)

2009 - Kurz Fosucing - zakotvené prožívání (20 hodin)

2008 - Kurz Respektovat a být respektován (28 hodin, akreditace MŠMT)

2009 - 2012 navazující mgr. studium sociální pedagogiky na PdF MU

2006 - 2009 bc. studium pedagogiky na FF MU

2002 - 2004 SOŠ sociální u MB v Jihlavě

 

Své vzdělání doplňuji online kurzy na zahraničních univerzitách a u zahraničních terapeutů:

The Foundations of Well-being, Dr. Rick Hanson, 2015 - 2016

The Science of Happiness, edX, 2015

Becoming a Resilient Person: The Science of Stress Management and Promoting Wellbeing, edX, 2015

The Brain and Space, Coursera, 2014

Introduction to Human Behavioral Genetics, Coursera, 2014

Inspiring Leadership through Emotional Intelligence, Coursera, 2014

Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life, Coursera, 2014

Preventing Chronic Pain: A Human Systems Approach, Coursera, 2014

The Addicted Brain, Coursera, 2014

Social Psychology, Coursera, 2014

Major Depression in the Population: A Public Health Approach, Coursera, 2014