Mgr. Pavla Frňková - lektorka kurzů a terapeutka

Jmenuji se Pavla Frňková a rozvoj osobnosti lidí, se kterými pracuji je mým celoživotním zájmem. Cílem mého profesního působení je pomoci najít lidem cestu k tomu, co v životě chtějí, a vnitřně je posílit, aby dobře zvládli i těžké chvíle, které je mohou v životě potkat.

Na to se zaměřuji při terapii, koučinku a supervizi i lektorování kurzů. Neustále se vzdělávám v dovednostech terapeuta, kouče, lektora i supervizora, aby mé služby byly co nejkvalitnější. 

 

Profesní zkušenosti:

od r. 2020 - supervizorka (v sociálních službách, na ÚP)

od r. 2017 - kariérová poradkyně, lektorka a později supervizorka ve školách v JCMM z. s. p. o. 

od r. 2015 terapeutka 

od r. 2015 - lektorka vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky v Diecézní Charitě Brno (Základy emoční inteligence, Jak zvládat náročné komunikační situace, Mindfulness v sociální práci...)

2017 - lektorka soft skills v kurzech pro dlouhodobě nezaměstnané (projekt FDV MPSV PROKOP)

2015 - 2020 - lektorka jógy

2015 - 2018 lektorka terapeutického Centra Mandala - Kurz rozvíjení emoční inteligence

2014 - 2018 externí lektorka kurzů STOB 

2014 - 2015 - lektorka arteklubovny pro děti a mládež v Lužánkách (pobočka Liška)

2012 - 2013 dobrovolník v lesním klubu Lesní skřítci jako pedagogická výpomoc a vedoucí výtvarného kroužku

2004 - 2005 dobrovolník v Hospici v Rajhradě

 

Vzdělání:

2019-2022 - Supervizní a koučovací výcvik v přístupu zaměřeném na řešení (Dalet)

2016 - 2019  Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (Solution Focus), Dalet, 710h, akreditace ČPS

2017 - workshop Technika jógových pozic z hlediska zdravého pohybu (8 hodin), Happyyoga studio v Brně

2017 - seminář Jin jógy (32 hodin), Happyoga studio v Brně

2015 - 2016 - Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (výcvik,160 hodin, akteditace MPSV, certifikát koučinku metodou Reteaming®) 

2015 - lektorský kurz hathajógy (150 hodin, akreditace MŠMT)

2012 - 2013 - Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii (250 hodin, akreditace MŠMT)

2011 - Víkendový kurz v artefiletice a arteterapii (16 hodin, akreditace MŠMT)

2011 - Celoživotní vzdělávání v arteterapii na MU

2010 - Kurz Montessori pedagogiky (28 hodin, akreditace MŠMT)

2009 - 2010 - Kurz malování mandal u Zuzany Řezáčové Lukáškové v Brně (cca 60 hodin)

2009 - Kurz Fosucing - zakotvené prožívání (20 hodin)

2008 - Kurz Respektovat a být respektován (28 hodin, akreditace MŠMT)

2009 - 2012 navazující mgr. studium sociální pedagogiky na PdF MU

2006 - 2009 bc. studium pedagogiky na FF MU

Své vzdělání doplňuji online kurzy na zahraničních univerzitách a u zahraničních terapeutů:

The Foundations of Well-being, Dr. Rick Hanson, 2015 - 2016

The Science of Happiness, edX, 2015

Becoming a Resilient Person: The Science of Stress Management and Promoting Wellbeing, edX, 2015

The Brain and Space, Coursera, 2014

Introduction to Human Behavioral Genetics, Coursera, 2014

Inspiring Leadership through Emotional Intelligence, Coursera, 2014

Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life, Coursera, 2014

Preventing Chronic Pain: A Human Systems Approach, Coursera, 2014

The Addicted Brain, Coursera, 2014

Social Psychology, Coursera, 2014

Major Depression in the Population: A Public Health Approach, Coursera, 2014