Mgr. Pavla Frňková - lektorka kurzů a terapeutka

Základy emoční inteligence

27.1.2018 9.30 - 17.00 v Centru Mandala v Brně /1000 Kč

Emoční inteligence je soubor sociálních a sociálních dovedností potřebných k tomu, abychom se sami v sobě lépe vyznali, uměli zvládat své emoce, a zároveň abychom rozuměli lidem okolo nás a lépe s nimi vycházeli.

Na semináři se budeme věnovat následujícím oblastem:

  • Sebeuvědomění – vyzkoušíte si techniky, které slouží k rozpoznání jednotlivých emocí a k pochopení souvislostí emocí s naším chováním a myšlením. Vysvětlím také způsoby, kterými se vzájemně ovlivňují naše emoce a tělo. 
  • Sebepřijetí – za velmi důležitou součást emoční inteligence považuji i schopnost neodsuzovat se za své emoce či myšlenky. Naučíte se techniky, kterými můžete rozvíjet laskavost vůči sobě samému (i vůči ostatním lidem) a zvyšovat své sebepřijetí. 
  • Rozvíjení pozitivních emocí – to, kolik zažíváme pozitivních emocí, se odráží nejen v naší životní spokojenosti, ale také to ovlivňuje naši schopnost zvládat negativní emoce či stres, a následně pak naše zdraví. Naučíte se techniky, díky kterým bude pozitivních emocí ve vašem životě přibývat.
  • Potřeby a jejich naplňování – představím typologii potřeb dle Dr. Hansona a budeme se zamýšlet nad tím, jakými způsoby můžete své jednotlivé potřeby naplňovat, abyste tím předcházeli vzniku intenzivních negativních emocí.
  • Zvládání negativních emocí – naučíte se řadu technik zvládání negativních emocí a způsoby, jak průběžně snižovat jejich intenzitu (např. Semafor, Tachometr atd.).

Seminář bude obsahovat krátké teoretické vysvětlení určitých témat a především praktické provádění a nácvik sady technik, které potom můžete využít v každodenním životě. 

Dostanete také pracovní sešit, který si budete moci nechat pro pozdější zamyšlení či inspiraci. V pracovním sešitě budou popsány všechny techniky, které se budeme na semináři učit.

Součástí semináře bude také několik krátkých jógových protažení.

Více o emoční inteligenci se dočtete ve článku zde.

Kurz je OBSAZEN. Můžete se přihlásit jako náhradník.


* Souhlasím s podmínkami spolupráce.

Mám zájem o zasílání newsletterů a souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu své emailové adresy