Mgr. Pavla Frňková - lektorka kurzů a terapeutka

Nikdy nejste příliš staří na rozvíjení emoční inteligence

Andrew Yee

woman smiling

 Možná se vyznáte v Excelu, v kuchyni nebo za volantem, ale vyznáte se také ve svých emocích? Nedávná studie ukazuje, že se můžeme naučit regulovat a zvládat své emoce i v dospělosti. 

 .„Emoční kompetence“ jsou dovednosti spojené s poznáváním, zvládáním a vyjadřováním vlastních pocitů nebo pocitů jiných lidí. Nejspíš vás nepřekvapí, že emoční kompetence bývají spojovány s lepším zdravím a spokojenějšími vztahy. To je bezvadné pro emočně kompetentní lidi, ale co my ostatní –můžeme zlepšit své emoční kompetence, a to i v dospělosti?

Nedávná studie v Journal of Applied Psychology ukazuje, že můžeme, pokud je budeme procvičovat. A co víc, takto nabyté emoční kompetence nám vydrží alespoň rok

Skupina belgických vědců náhodně rozdělila 132 dospělých lidí do dvou skupin. Lidé v první skupině se zúčastnili dvou a půl denního výcviku zvládání emočně vypjatých a stresujících situací. Druhá skupina se výcviku nezúčastnila. 

Emoční trénink se skládal ze skupinové diskuse, hraní rolí a dalších aktivit. Na základě předchozího výzkumu výcvik nejprve naučil účastníky, jak mohou určité situace spustit konkrétní emoce a potom je učil různé strategie, jak regulovat a vyjadřovat tyto emoce konstruktivním způsobem. 

Potom, co se účastníci kurzu naučili základy emočních kompetencí, po dobu jednoho měsíce dostávali 2x týdně email, který je povzbuzoval k tomu, aby aplikovali v běžném životě to, co se naučili. Například, jeden email jim dával za úkol počkat na další emočně vypjatou situaci, která je potká, a všímat si svých myšlenek, pocitů a chování v situaci. 

Když vědci kontaktovali účastníky výzkumu 4 týdny po skončení programu, a potom po 1 roce, zjistili, že lidem, kteří se zúčastnili výcviku emočních kompetencí, přinesl program velký užitek. V porovnání s tím, jak se cítili před výcvikem, se tito lidé cítili významně méně ve stresu, byli méně nemocní a zlepšila se jejich životní spokojenost a vztahy v rodině, s partnery i přáteli. Konkrétně se zvýšila jejich životní spokojenost o 12 % a úroveň jejich stresu klesla o 24%. U lidí z kontrolní skupiny k takovémuto zlepšení nedošlo. 

Vědci uvádí, že vyšší životní spokojenost bývá spojena s nižším výskytem deprese a snížení stresu vede ke zvýšení imunity.

Mnoho předchozích studií potvrdilo, že emoční kompetence mohou být osvojeny v dětství, což má pozitivní dopady jak po stránce psychické, tak fyzické. Ale tato studie jako první ukazuje, že emoční kompetence se mohou zlepšit i v dospělosti

„Z praktického hlediska,“ píší badatelé, výsledek „ukazuje, že je možné ovlivnit zásadní oblasti lidského života: pocit životní pohody, fyzické zdraví , kvalitu vztahů atd.“

Jedna důležitá poznámka: aby se lidé moli zúčastnit programu, museli napsat motivační dopis o tom, proč se chtějí výcviku zúčastnit. Vědci upozorňují, že toto opatření pomohlo vyloučit z programu lidi, kteří nebyli motivování změnit se. Přesto může tento výzkum přinést naději lidem, kteří chtějí zlepšit své emoční dovednosti, ale neví, jak. 

 

 Tento článek byl původně publikován v Greater Good, online magazínu Greater Good Science Centra Univerzity v Berkley. Originál naleznete zde