Mgr. Pavla Frňková - lektorka kurzů a terapeutka

JOT: Dejte jim, co chtějí

JOT: Dejte jim, co chtějí -

Rick Hanson

Rick Hanson říká, že když budete dávat ostatním lidem to, co potřebují, zlepší se tím nejen jejich životy, ale i ten váš.  

Výzkumy ukazují, že vztahy jsou tvořeny interakcemi, které se skládají z jednotlivých momentů. A zásadní moment v interakci nastává, pokud jeden člověk něco chce od druhého (toto „chtění“ zahrnuje přání, potřeby a touhy). Požadavky mohou být jednoduché a konkrétní, např. „Prosím, podej mi sůl“. Ale mohou být také složité a neurčité jako „Prosím, miluj mě jako partnera“.

Požadavky mohou být vyjádřeny různým způsobem. Pohledem, dotykem, tónem hlasu, výrazem tváře, postojem či hlasitostí. Někteří lidé vyjadřují své požadavky jasně a srozumitelně (ať už verbálně či neverbálně), ale někteří ne. Čím víc je pro nás požadavek důležitý, tím ho vyjadřujeme pomaleji, nebo ho doplňujeme různými rozptylujícími informacemi či matoucími emocemi. 

Co s tím?

Zamyslete se nad některým z vašich důležitých vztahů, ať už v práci či doma. Jak srozumitelně v něm vyjadřujete svá přání? A jaký to je pocit, když se vám ten druhý snaží vyhovět a dát vám to, co chcete?

Když přemýšlím nad těmito otázkami, uvědomuji si, že není vůbec jednoduché vyjádřit své potřeby jasně a srozumitelně a že bych neměl být na ostatní tak přísný, když mé požadavky hned nesplní.

Také si uvědomuji, že bych měl ostatním více plnit jejich přání, pokud jsou přijatelná a realizovatelná. Čistě sobecky, když to udělám, dají mi nejspíš pokoj, a zároveň tím tvořím ve vztahu vzájemnou vstřícnost a chovám se správně z morálního hlediska. Plnit sám od sebe ostatním přání je milé a láskyplné. Všichni jsme zranitelní a někdy se bojíme si o věci říci.

Tím samozřejmě nemyslím, že bychom měli dávat lidem věci, které zraní je nebo někoho jiného. Taky tím nemyslím vzdát se toho, co chcete vy. A pokud jsou druzí otravní, hrubí, lakomí, panovační, protivní či vyhrožují, tak nemusí dostat nic, dokud nezmění svůj tón.

Ve své podstatě je tato technika o vnitřní svobodě. Můžete se svobodně rozhodnout, zda je požadavek druhého přijatelný, a co s ním uděláte. Můžete se oprostit od své emoční reakce na jeho požadavky. A můžete se zachovat svobodně, podle svých vnitřních hodnot a cílů a podle svého pohledu na svět, nezávisle na druhých lidech.

Jak?

Zkuste přijít na to, co ostatní doopravdy chtějí. Dostaňte se přes povrch k tomu, na čem tomu druhému opravdu záleží. Co by mohl být ten jemnější, hlubší požadavek? Můžete se zkusit zeptat: „Co je tu pro tebe důležité? Jak bude vypadat, když dostaneš to, co chceš?“

Většina lidí chce dost jednoduché věci: „Zavírej pastu.“ „Pořád mě nepřerušuj.“ „Každý den se mě zeptej, jak jsem se měl, a pak mě soustředěně poslouchej.“ „Chovej se ke mně hezky.“ „Buď stále mým milencem, i když už spolu vychováváme děti.“ „Pomoz mi s domácími pracemi.“ „Zastávej se mě před druhými.“ „Chci, aby tě zajímalo, jak se cítím.“ Většinou není až takový problém dát druhým to, co chtějí. Je to spíš o tom, jestli chcete.

Když už máte jasnou představu o tom, co ten druhý chce, rozhodněte se, jestli a co s tím budete dělat. Nezapomeňte, že vaše potřeby jsou také důležité a že nemůžete dávat, aniž byste měli z čeho brát. Ale zároveň si pamatujte, že dávání ostatním je většinou dobrý způsob, jak se postarat sami o sebe.

Pro mě osobně bylo důležitým poznáním, že dát druhým to, co chtějí, neznamená se jim podřídit. Je to spíš win-win situace, protože když se zachovám laskavě k druhým lidem, minimalizují se mé konflikty a zároveň se dostávám do pozice, kdy můžu požádat o to, co chci já. Chvíle, kdy mě ostatní kritizovali, jsem přetvořil na hru, ve které jsem odstranil racionální příčinu jejich stížností a začal jsem si užívat to, čemu se říká „ sladká nevinnost“.

Vyberte něco přijatelného a dávejte to druhému hodinu týdně, aniž byste o tom mluvili, a sledujte, co se stane. Pak vyberte něco jiného a zase sledujte, co se stane. Když to bude fajn, tak o tom můžete začít mluvit. A také můžete zmínit to, co byste chtěli vy.

Tato technika se může zdát hodně náročná. Ale ve skutečnosti, když se vám podaří změnit pohled, to bude jako jít z kopce s větrem v zádech. A přitom se staráte se o naplnění svých potřeb a nenecháváte se do ničeho nutit. Místo toho, abyste ztráceli čas hádkami, uděláte, co je ve vašich silách, a pokračujete dál.

Víte, jaké to je, být s někým, kdo nezapomíná na sebe, ale zároveň se vám snaží dát to, co potřebujete? Takové to je pro ostatní, když to děláte vy. Skvělé!

 

Tento příspěvek pochází z newsletteru Just One Thing (JOT), který nabízí jednoduché aktivity vytvořené tak, aby vám do života přinášely větší radost, spokojenější vztahy a klid mysli i duše. 

Tento článek byl původně publikován v Greater Good, online magazínu Greater Good Science Centra Univerzity v Berkley. Originál naleznete zde. 

Hanson thRick Hanson je psycholog, člen kolegia Greater Good Science Center at UC Berkeley a jeden z nejvíce prodávaných autorů dle New York Times. Napsal knihy Hardwiring HappinessBuddha’s BrainJust One Thing, a Mother Nurture, které byly přeloženy do 26 jazyků. Je redaktorem Wise Brain Bulletinu a mnoha audio programů. S vyznamenáním absolvoval UCLA, založil Wellspring Institute for Neuroscience and Contemplative Wisdom, přednáší v institucích jako NASA, na Oxfordu, Stanfordu, Harvardu a dalších významných univerzitách a také v meditačních centrech na celém světe. Jeho práce byla představena stanicemi BBC, CBS a NPR a poskytuje bezplatný newsletter Just One Thing, který má více než 100 000 odběratelů. Vytvořil také online program Foundations of Well-Being o pozitivní neuroplasticitě, který mohou lidé ve finanční tísni získat zdarma.