Mgr. Pavla Frňková - lektorka kurzů a terapeutka

Jaká meditace je vhodná právě pro vás?

Jaká meditace je vhodná právě pro vás? -

 Hooria Jazaieri 

Jedna z nových studií porovnává vliv 3 typů meditace - klasické meditace v sedě, body-scanu a jógy - na naše zdraví a spokojenost. 

Řekněme, že byste rádi nějakým způsobem rozvíjeli všímavost (mindfulness) – tj. schopnost záměrné, neodsuzující pozornosti. Základem rozvíjení všímavosti je meditace, ale té existuje mnoho druhů. Který je pro vás nevhodnější?

To je otázka, kterou si položili autoři studie publikované v časopise Mindfulness. Vědci po dobu 3 týdnů zkoumali 141 studentů, kteří byli rozděleni na 3 skupiny. Každá ze skupin se věnovala jednomu z typů meditace všímavosti:

  • Meditace v sedě, při které se sedí ve vzpřímené, ale uvolněné pozici a pozornost je zaměřena na vnímání vlastního dechu.
  • Body scan, při kterém je pozornost postupně zaměřena na vjemy z jednotlivých částí těla.
  • Jóga – vědomý, záměrný pohyb, provádění jednotlivých ásan (jógových pozic).

Na začátku a na konci výzkumu vyplňovali účastníci dotazník mapující jejich úroveň deprese, úzkosti, stresu, emoční regulace (ovládání emocí), mindfulness (schopnost neodsuzujícím a nereaktivním způsobem pozorovat, co se objeví a všímavě jednat), spokojenosti a sebepřijetí.

Vědci zjistili přínosy, které se týkaly všech tří skupin. Lidé ve všech skupinách uváděli, že méně přemýšlejí nad problémy stále dokola (tzv. ruminace), a že jsou spokojenější a lépe sami sebe přijímají. Tyto výsledky se shodují s mnoha výzkumy zabývajícími se mindfulness a jejím vlivem na fyzické a psychické zdraví.

Vědci ale skupiny také navzájem porovnali a objevili následující rozdíly:

Jóga zvýšila pocit pohody a zdraví více než další dva typy meditací, což, jak autoři studie vysvětlují, může být zdůvodněno „dlouhodobými výsledky výzkumů, které ukazují, že fyzický pohyb zlepšuje duševní zdraví“ a pocit pohody.

Jóga a meditace v sedě zlepšily také schopnost emoční regulace, tj. schopnost ovládání emocí, a to ve větší míře, než skupina, která se věnovala body-scanu. Proč tomu tak je, zůstává záhadou, ale autoři studie uvádějí, že u meditace v sedě instrukce vysloveně popisovaly, že pokud se objeví silné emoce, tak je mají meditující pouze pozorovat takové, jaké jsou, aniž by se jimi nechali pohltit či se jich snažili zbavit.

Lidé ze skupiny zaměřené na meditaci v sedě měli také menší tendenci odsuzovat své vlastní prožívání než ti, kteří se věnovali józe či body-scanu, což může být vysvětleno tím, že je jejich instrukce doslova vybízely k tomu, aby nesoudili prožitky, které se objeví.

Takže, který druh meditace je vhodný práve pro vás? Podle studie záleží na tom, v jaké životní situaci se nacházíte, a co potřebujete.

Pokud vás přemáhá hněv, který cítíte k ostatním či sami k sobě, tak vám může pomoci meditace v sedě. Pokud se cítíte unavení nebo byste se chtěli cítit lépe, zkuste jógu. A i když se u body-scanu neprojevil tak velký vliv na tyto oblasti jako u jiných druhů meditace, bylo by potřeba jej dále prozkoumat. Například je možné, že by se mohl kombinovat s meditací v sedě či jógou.

Každopádně je tato studie zajímavým začátkem výzkumů, které budou podrobně zkoumat, jak jednotlivé meditační techniky ovlivňují různé aspekty našeho života.

Tento článek byl původně publikován v Greater Good, online magazínu Greater Good Science Centra Univerzity v Berkley. Originál naleznete zde.