Mgr. Pavla Frňková - lektorka kurzů a terapeutka

Jak zvýšit manželskou spokojenost za 21 minut?

Bernie Wongboy 946213 640

Výzkumy ukazují, že manželství zvyšuje štěstí partnerů – ale jen dočasně, v průměru na dva roky. A jejich spokojenost s manželstvím se většinou v průběhu let postupně snižuje. Jak můžeme totosnižování spokojenosti zastavit?
Výzkumy říkají, že jednou možností je manželská terapie, která ale může být časově i finančně náročná. Nová studie ukazuje jinou možnost – takovou, která nezabere ani půl hodiny ročně a vede k působivým výsledkům.

Ve studii publikované a časopisu Psychological Science vyplňovalo 120 manželských párů každé 4 měsíce dotazníky mapující jejich lásku, intimitu, důvěru, vášeň, spokojenost a oddanost ve vztahu. Každé čtyři měsíce měli také popsat nejzávažnější konflikt, který měli v předchozích čtyřech měsících se svým partnerem, a ohodnotit, jak byl stresující. 
Po roce byla polovina párů požádána, aby psala sedm minut o konfliktu s partnerem neutrálně, z pozice třetí strany. Měli přehodnotit konflikt z pozice vnějšího pozorovatele s ohledem na potřeby obou dvou stran. Měli takérozpoznat překážky řešení konfliktu a popsat, jak by bylo možné tyto překážky překonat, přičemž měli vzít v potaz, jak by to prospělo jejich vztahu. 
Tento úkol opakovali po čtyřech měsících a poté opět za čtyři měsíce. Druhá polovina párů toto cvičení nedělala. Všechny páry přitom každé čtyři měsíce vyplňovaly dotazníky ohledně svého manželství. 
V prvním roce zažívaly obě skupiny párů typické snižování manželské spokojenosti. U párů, které druhý rok nepsaly o konfliktu z neutrálního pohledu, se spokojenost snižovala i druhý rok. 
Ale u párů, které tento úkol plnily, se snížení spokojenosti s manželstvím neobjevilo – jejich manželské štěstí bylo v průběhu druhého roku poměrně stabilní, což vědci připisují plnění úkolu. 
Vědci si myslí, že překlopením perspektivy do neutrální pozice si partneři uvědomili, jak se v průběhu konfliktu věci mezi nimi vyhrotí. Byli schopní věnovat méně pozornosti vzájemnému obviňování a rozdílnosti názorů a oprostit se od svých negativních emocí, aby mohli dospět k řešení, které by vyhovovalo oběma stranám.
Studie ukazuje, že snaha o nezaujatý a objektivnější pohled může partnery udělat v průběhu manželského konfliktu odolnějšími. Díky tomuto drobnému posunu v perspektivě se daří manželské konflikty lépe zvládat, cožvýznamně přispívá k manželské spokojenosti.
I když může být náročné se tuto dovednost „přehodnocení“ naučit, autoři studie (vědci z Northwesternské a Stanfordské univerzity) zastávají názor, že to za to stojí.
„Vzhledem k tomu, že manželská spokojenost ovlivňuje zdraví a životní spokojenost partnerů, jejich dětí i dalších blízkých lidí,“ píší, „tak strávit 21 minut ročně přehodnocováním konfliktů se opravdu vyplatí.

Tento článek byl původně publikován v Greater Good, online magazínu Greater Good Science Centra Univerzity v Berkley. Originál naleznete zde