Mgr. Pavla Frňková - lektorka kurzů a terapeutka

Koučování a terapie

Termín dle domluvy. Konzultace probíhají v Adamově (případně přes Skype) za 500 Kč (cena za hodinovou konzultaci).

Nabízím individuální, párové i rodinné konzultace vycházející z modelu terapie zaměřené na řešení (Solution Focus) zaměřené buď terapeuticky nebo jako koučování. Při práci s klienty kladu důraz na rozvíjení silných stránek a využívání různých zdrojů v životě při zvládání problémů či náročných životních situací. Podle typu problému a přání či potřeb klienta zařazuji do terapie arteterapeutické techniky, relaxační a dechové techniky, práci s tělem či mindfulness.

Klienti za mnou přichází se širokou škálou problémů:

  • úzkosti, deprese
  • stres
  • psychosomatické potíže
  • závislosti
  • krizové situace
  • hledání životní cesty
  • potíže dětí ve škole (nesoustředěnost, agrese, strachy atd.)
  • problémy v rodině, v partnerských vztazích atd.
Pro domluvení termínu konzultace mě můžete kontaktovat na tel. čísle 608 210 326 nebo pomocí online formuláře:


* Souhlasím s podmínkami spolupráce.

Mám zájem o zasílání newsletterů a souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu své emailové adresy